Odsjek za računovodstvo

U okviru Odsjeka za računovodstvo obavljaju se poslovi kontrole finansijskih dokumenata, kontiranje i knjiženje svih poslovnih promjena, obračun amortizacije, izrada polugodišnjeg i godišnjeg obračuna, obračun plata i isplata ličnih naknada, osiguranje imovine i naknada štete, blagajničko poslovanje, likvidacija ulazne i izlazne finansijske dokumentacije, izvršavanje plaćanja po svim vidovima.